เกี่ยวกับเราและมาตรฐานที่ได้รับ

 

 

  กลุ่มบริษัทแอลก้า ประกอบด้วย  

บริษัท แอลก้า โมเอ๊กซ์ จำกัด และ บริษัท ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค จำกัด โดยได้ดำเนินธุรกิจดังนี้

1.  บริษัท แอลก้า โมเอ๊กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 79/135 หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

   จำหน่ายและนำเข้า จารบีและน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง และ สเปรย์เคมีอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

2. บริษัท ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ 12/31 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

   รับผลิต ออกแบบ และรับสร้างแบรนด์ โลโก้ ตราสินค้า สเปรย์เคมีทุกชนิด จำพวก Aerosol สำหรับงานอุตสาหกรรม ทั้งกระป๋องเหล็กเคลือบแล๊กเกอร์สีทอง และกระป๋องอลูมิเนียม เคลือบขาวและเคลือบเทา

   โดยผลิตภายใต้ยี่ห้อของลูกค้า ซึ่งบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการการผลิต ISO9001:2015 , มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 รายแรกในกลุ่มผู้ผลิตสเปรย์ Aerosol ในประเทศไทย

   ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตและจำหน่าย ของบริษัท แอลก้า โมเอ๊กซ์ จำกัด และ บริษัท ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค จำกัด สอดคล้องกับมาตรฐาน ELV Directive 2000/53EC ปราศจากสารโลหะหนักตามมาตรฐานควบคุม

   ผลิตภัณฑ์ Foodgrade ของบริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF - USDA Class H1 และควบคุมการผลิตโดยวิศวกรวิชาชีพ

 

  ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2549 - ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บจก.แอลก้า โมเอ๊กซ์ เพื่อดำเนินกิจการ นำเข้าและจำหน่ายสินค้าจำพวกสารหล่อลื่น จารบี สเปรย์และเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปี 2558 - ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บจก.ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค ด้วยเงินลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการโรงงาน ผลิตสเปรย์ ภายใต้แบรนด์ ELKA โดยได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน

            ใบอนุญาตใช้สารไฮโดรคาร์บอนจากกรมสรรพสามิต

            เริ่มผลิตสเปรย์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องเหล็กเคลือบแล๊กเกอร์สีทองด้านใน  ชนิด Neck-in และ Straight Wall

ปี 2560 - เริ่มผลิตสเปรย์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม Monobloc เคลือบขาวและเคลือบเทา และวาล์วกันน้ำ

            เริ่มผลิตสเปรย์โดยใช้ สาร propellant ชนิดไม่ติดไฟ และปราศจากสารกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon , Heavy metal

            ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภท โรงอุตสาหกรรม จากกรมสรรพสามิต

ปี 2561  - ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านการผลิต ISO9001 : 2015 และ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 จากสถาบัน QMS Australia&NewZealand  JAS.ANZ

            เปิดไลน์ รับผลิต ออกแบบ สร้างแบรนด์ สเปรย์เคมีทุกชนิด สปรย์หล่อลื่น สเปรย์กันน้ำ สเปรย์อุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ของลูกค้า  

ปี 2563 - ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านการผลิต ISO9001 : 2015 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 จาก Certified Body  CCQM The Con Cert Quality Management GmbH : Switzerland 

ปี 2566 - บจก.ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ ๕๑/๒๕ ผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุก๊าซและผลิตภัณฑ์แอโรซอล เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานเสนอต่อ คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ ๕๑ หม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2567 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO45001:2018 Occupational Health and Safety Management System ( OHSMS) จาก CCQM GmbH , Switzerland 

              Certificate No.:TH-C-7682 Company No.:DIC-240620 http://www.ccqm.ch/connect-area

  

 

Visitors: 5,521,251