จารบีหลอด

จารบีหลอด จารบีตัวหนอน

 

Cartridge Grease MP - จารบีหลอดเอนกประสงค์


-จารบีหลอด สำหรับงานหล่อลื่นอเนกประสงค์ :  MP - Lithium ชนิดจารบีหลอด cartridge

NLGI  Penetration    Application Temp. (c)    Properties    Main use

No.0  355-385      -20 c ~ 130 c   Mechanical stability Sealed bearing

No.1  310-340      (Dp.186~ 190 )  Heat resistance   Injection Machine

No.2  265-295       Rust prevention   Wire cut / EDM Machine

No.3  220-250      Extreme pressure  Spinning machine ,heat furnace

   


- จารบีหล่อลื่นทนความร้อน : Doubrex - Organic Bentonite ชนิดจารบีหลอด cartridge

NLGI  Penetration   Application Temp.(c)  Properties     Main Use

No.0  355-385       15 c ~ 200 c Anti wear   Open gear, rolling

No.1  310-340   (non droping point)  Extreme pressure bearing,crusher ,

No.2  265-250  Mechanical stable Ball joint, Press , Water resistance Injection Machine,

Oxidation stability incinerator

  


 

- Permalub : จารบีหล่อลื่น งาน precision เช่น Robot , Valve , copy machine , high temperature bearing , electric part เป็นจารบีสบู่ Lithium มีส่วนผสมของสาร PTFE ( Poly Tetra Fluoro Ethylene )

มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนความร้อนสูง ทนสารเคมีทุกชนิด ทนเย็น และทนสภาวะสุญญากาศ สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -70 ถึง 250 องศาเซลเซียส

  


 

จารบี LUBE

LHL-X100 จารบีเหลวสำหรับหล่อลื่นเครื่องฉีดพลาสติก , Machining Center M/C

 

 


 

FS2-7 จารบีหลอดเอนกประสงค์ สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก 

 

 


 

MY2-7 จารบีหลอดเอนกประสงค์สำหรับเครื่อง SUMITOMO

  

 

Visitors: 5,521,173